[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về 9x và những bức ảnh không đỡ được.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "9x và những bức ảnh không đỡ được":

Gn n.ch ghê quá à, còn chửi tục nữa =.=Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:28 Ngày 12 tháng 7 năm 2011