[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Giới thiệu.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Giới thiệu":

slogan " ko có j là chuẩn mực" mà che hết ảnh. Pó handĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:40 Ngày 10 tháng 7 năm 2011