[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Tiểu, nick xấu nhưng kết cấu hài hòa.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Tiểu, nick xấu nhưng kết cấu hài hòa":

tam dkĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:01 Ngày 13 tháng 7 năm 2011