[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Phùng Ngưỡng Nhiên, cô bé 9x tự thuê người bóc tem....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Phùng Ngưỡng Nhiên, cô bé 9x tự thuê người bóc tem...":

Cho xin cái link =]]Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:58 Ngày 28 tháng 7 năm 2011