[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

co dep j dau ma doj choj voj traj co tjen voj ko tjen thjet la chanh wa djĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:42 Ngày 19 tháng 7 năm 2011