[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

sài gòn kiểu như con này thì đâu mà chả có, nhìn cái nhà trọ nghèo vkl mà đú :(Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:03 Ngày 18 tháng 7 năm 2011