[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị...":

Mấy đưa con gái cũng chẳng biết bảo vệ gì cả, phải liều chết mà gữ dìn của quý chứ
Phí quá
Chỉ có thằng cu đi cùng là xướng
Tự nhiên được làm tí mà không vi phạm gì
Hay là chúng thông đồng với nhau
Nói chung là bọn này ngu thi được cho xướng thôi
Không có gì phải băn khoanĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:24 Ngày 07 tháng 7 năm 2011