[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Đức Trần đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

// toan may thang cuong dam sinh hoang tuong het ca lu ah :-o,phang voi cha phap,bon may them lam ah '.'Được đăng bởi Đức Trần vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:38 Ngày 26 tháng 7 năm 2011