[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cái bụng hơn ngàn lời nói.

Chris-AK đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cái bụng hơn ngàn lời nói":

so sánh không công bằng nhưng có phần nào sự thật. Bao nhiêu tiền của thu thuế của dân, vay nợ nước ngoài thử hỏi có đc bao nhiêu % thật sự để đầu tư kinh tế, quân sự nước nhà. hay lại vào mấy thùng nước lèo của "lãnh đạo". Sắp mất nhà rồi mới lo làm hàng rào...Được đăng bởi Chris-AK vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:17 Ngày 23 tháng 7 năm 2011