[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

mẹ! mấy bác cứ chê, cho đẩy chịu đẩy ko mà cứ xấu với đẹp, dek dc đis rồi dìm hàng e nó ak`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:47 Ngày 19 tháng 7 năm 2011