[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se...":

djs con nay ngu vai loz/ cha me nok sinh nok ra de lam caj chjen troi danh the nay ha/truong y mak co loa nay thj duoi dj cho dep truong/ thang kia nhjn baby nhung dam dang thj me/ nhjn nhu 2 dua hoc sinh cap 2 mak de thj me dj dc/ dung la caj loaj nha gjau ruong? mo len roi du don /laoj con gaj do thj co de cho ca doi ng ta chuj cung chang dang/Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:34 Ngày 07 tháng 7 năm 2011