[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

GN ma h0k che dy thj c0 ma..:p! ßa ja` 90t cun h0k thä.hjxĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:59 Ngày 09 tháng 7 năm 2011