[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l...":

cai này là để bà kon binh luan ma ... đăng anh len này thi để bà kon binh luận thôi ..con mấy đứa nó ra sao thi kệ tui nó ... níu ko muốn người khác bình luận về mình thì tồt nhất là ko đăng ảnh lên ...ok .. dan98ng anh len là bi bàn dân thiện hạ nó chém ak ... sai dung ko cần biết ..chi yây thôiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:04 Ngày 10 tháng 7 năm 2011