[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: 9x khoe hàng, tuổi càng nhỏ tài càng cao.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: 9x khoe hàng, tuổi càng nhỏ tài càng cao":

sao ng` đẹp biến chất hết thế này :(Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:29 Ngày 12 tháng 7 năm 2011