[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Đức Trần đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

btw,k nên cho mẫu hút thuốc thả khói ra,nên cầm thôi.Khói thuốc bốc lên chụp gì đc '.'.Được đăng bởi Đức Trần vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:51 Ngày 25 tháng 7 năm 2011