[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

:(( ko ngờ vk minh thế nàyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:20 Ngày 28 tháng 7 năm 2011