[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

hix ! chờ đợi phải hơn 1 tháng mới có thuốc ... làm ăn chán quá GN ah
KT : KENĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:28 Ngày 08 tháng 7 năm 2011