[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

Việc đéo gì mà phải che....đã lên đây rồi thì sao phải xoắn.... Hay là có sẹo ở đầu bú vs đầu L nên che.....Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:48 Ngày 10 tháng 7 năm 2011