[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

pac' nao` noi' wen e no' hay la` gan` nha` vay??? .................xao. loz`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:31 Ngày 17 tháng 7 năm 2011