[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

caj caj gj the nay dm nhj gjong bg thang vl hay la the nhj? hjnh nhu la haj dua dan~ le~ dam cuoj. thang y" la ksj~ con nay la con dj~ kho? thang ban mjh bj no choj xau" tuong? no ngoan hoa ra ! dm may thang <.> anh? ngon ra san\ america hom nao tao cung o? dey" ra dey bo chon may con cho"
kt;rollrois _ ricki trungĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:11 Ngày 09 tháng 7 năm 2011