[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

BÓC ĐƯỢC TEM NÓ RỒI
HEHEHEHEHEHEHEHEHE
ZUI WA CƠĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:14 Ngày 09 tháng 7 năm 2011