[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám, phần 5.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám, phần 5":

nghe noj ma da thjck em ljnh zoj...chuyen phan dau thj hay va hap dan lam''nhung phan sau ko dc hay lam''can phat huy nhjeu hon...mjnh nghj GN ma vjet chuyen tjnh cam chac se dc nhjeu ban doc quan tam hon...mong ban chyen sang khaj thac mat tjnh cam mjnh chac chan se co dc nhjeu su ung ho cua nguoj doc hon...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:31 Ngày 20 tháng 7 năm 2011