[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Mịa, bé tý đã phởn sớm roài!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:12 Ngày 27 tháng 7 năm 2011