[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

đúng là 1 tờ báo lá cải chuyên đăng tin tạp nhamĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:20 Ngày 24 tháng 7 năm 2011