[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chặt tay, dội nước sôi lên mặt bạn gái trước mặt b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chặt tay, dội nước sôi lên mặt bạn gái trước mặt b...":

sao hok có hình vũng máuĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:26 Ngày 12 tháng 7 năm 2011