[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về 'Bữa tiệc tử thi' ở Hàn Quốc.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "'Bữa tiệc tử thi' ở Hàn Quốc":

khựa........Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:03 Ngày 26 tháng 7 năm 2011