[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

hôg bik nói gì lun.mấy pé giờ ghê quá >"<Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:23 Ngày 19 tháng 7 năm 2011