[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Hjx.21 nè.
Gn sao del bàj của tuj zậy.ừa 21 xài dt có j h0k pan. :"s j h0k pan. :"s



Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:27 Ngày 28 tháng 7 năm 2011