[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai":

ranh vlĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 05:11 Ngày 28 tháng 7 năm 2011