[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

rat la ngonĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:31 Ngày 19 tháng 7 năm 2011