[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá":

kon phof naox linfĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:15 Ngày 24 tháng 7 năm 2011