[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

e này bỏ ra 500k có 2 Hằng GV ngon cơm hơn =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:53 Ngày 24 tháng 7 năm 2011