[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 3.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 3":

đm sao giống Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vậy =)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:52 Ngày 24 tháng 7 năm 2011