[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nhầm hàng 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nhầm hàng 2":

a GN hài thậtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:12 Ngày 27 tháng 7 năm 2011