[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

DUOC.NGON DO.NHUNG CAC A TO va DAI LAM , SO KHI DUT VAO E LA DAU.NGAN $ CHU MAY .ngando_quadem_nusinh@yahoo.com.vn. phone cua a ne.01639458119Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:38 Ngày 19 tháng 7 năm 2011