[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l...":

chi? la` tu suong' khoe khu0n mat thoy muk.la`m j ma` cac' bac' ac' vs em noa' thia'???Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:58 Ngày 13 tháng 7 năm 2011