[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

Xau vai..COn nay cho 556 dc nez`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:13 Ngày 18 tháng 7 năm 2011