[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

me kiep no ,thich thi chieu cho no chit me no luonĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:05 Ngày 19 tháng 7 năm 2011