[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

xấu nhưng tự tin ..
ko gọi là "gái gọi" mà là "nghệ thuật"
môi này thì thổi kèn khỏi chêĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:39 Ngày 25 tháng 7 năm 2011