[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

buồn cười mà
Kt : KENĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:39 Ngày 08 tháng 7 năm 2011