[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

cũng tội nghiệp Minh Anh :-sĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:49 Ngày 15 tháng 7 năm 2011