[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng":

tao dek' biet t kuppj hay Sty nao, dua nao thix thi tim` tao, di~ me chuyen cua~ nguoi ta tui bay noi' lam ji, im me. het di.... bien'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:52 Ngày 13 tháng 7 năm 2011