[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

tị mày nứng + hâm đem zk tụi mày ra mà côi .. côi sông bắn chết chym nó đi lên đây côi chi củng cùng 1 thứ với zk tụi bây thôi có gì khác.. khác mổi cái là hàng mới nhìn thế ..tụi mà mới có máu hâm + nứng =]]Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:06 Ngày 09 tháng 7 năm 2011