[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn":

djs me kon loz nay lam o ue dan 9x . djs me chet dj cho dep troi/moi nho ma zu tyo nhu thung'/bung vooi mong thj chang khac j caj lo cot/xau vlĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:22 Ngày 07 tháng 7 năm 2011