[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị...":

thằng này vào trong tù thì đời nó cũng tàn! liệu cái súng của nó lúc ra tù có còn dùng được nữa khôg.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:04 Ngày 15 tháng 7 năm 2011