[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

@@ tự mìh làm mất nhân phẩm của mìh năn nỉ j nữa có làm thì phải có chịuĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:00 Ngày 20 tháng 7 năm 2011