[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

COn mắm xấu như con kac họ mà đòi wen đại gia vklĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:16 Ngày 21 tháng 7 năm 2011