[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

bọn xúc vật mà...wan tâm làm zìĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:08 Ngày 28 tháng 7 năm 2011