[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

lam wen nhe 0934088639Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:16 Ngày 16 tháng 7 năm 2011