[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 3.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 3":

đọc tháy chả lqan đến 2 phầnn trước /:)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:59 Ngày 26 tháng 7 năm 2011